vrienden

logo vRH

Algemene informatie
Naam: Stichting Vrienden van Oud Hindelooper Kunst A. Roosje anno 1894
Opgericht: 11-04-2014
KvK: 60483830
RSIN-nummer: 853930600
ANBI status sinds: 11 april 2014
Bank rekening: NL33 INGB 00064 74176
Contact gegevens
Adres: Nieuwstad 44 | 8713 JM Hindeloopen
Telefoon: 06-531 82 054 (dr. G.A. Dijkman)
Email: vrienden@roosjehindeloopen.com
Bestuur
Voorzitter: G.A. Dijkman
Secretaris: S. Halbertsma
Penningmeester: E.E. Stallmann
Algemeen lid: M. Vorfeld
Algemeen lid: J. Calkoen-Nauta
Oprichter(s)
Naam: G.A. Dijkman
Doelstelling
Doelstelling:
A. Doel van onze stichting is het behoud van het immaterieel erfgoed, bestaande uit specifieke vakkennis van het Hindelooper houtsnijwerk en Hindelooper meubelbouwkunde (vormgeving) alsmede het daarvan te voorzien van specifieke Hindelooper schilderwerk, zoals dat nog heden ten dage wordt vervaardigd danwel beoefend door het in 1894 opgerichte bedrijf Oud Hindelooper Kunst A. Roosje anno 1894, hetwelk is gestoeld op tradities van Hindeloopen. Voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
B. De Hindelooper cultuur, waar het sub a gemelde Roosje onderdeel van is staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland voortvloeiend uit het Unesco-verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed
C. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijkeen door onderwijs en stages mogelijk te maken, waardoor sub a bedoelde kennis en vaardigheden levensvatbaar worden gehouden voor de toekomst in een vorm, die ook nieuwe generaties aanspreekt.
Aanvullende informatie
Jaarverslag(en): nog niet beschikbaar
Activiteitenverslag: klik hier
Beleidsplan: klik hier
Beloningsbeleid: zie Limbra
Financiele verantwoording: aangezien de activiteiten eerst recent zijn gestart, zijn er nog geen inkomsten en zijn de uitgaven te verwaarlozen.
Share This